ÇAĞDAŞ CADDE ’YAP-BOZ’A SON’


‘Çağdaş Cadde’….
Biz Neden Yapamıyoruz....?

Prof Dr Ahmet Vefik Alp
Mimar Kentbilimci

2010 yılının Avrupa Kültür Başkenti Istanbul da ulaşım giderek tıkanıyor.
Yağmurda, karda ise toptan çöküyoruz. Güzide Kent’in bazı kesimleri afet bölgesine dönüşüyor.
Sorunun nedenlerinden bir tanesi yollardaki bitmez kazılar, inşaatlar.

Aynı yol’un, kaldırımın defalarca bozulup yapılması yıllardan beri kurtulamadığımız bir illet.
Bir sucular gelip deşiyor, bir gazcılar, arkadan telefoncular, elektrikçiler.

Sağlıksız büyüyen Kent’in teknik altyapı yetersizliği malum. Ancak, kimilerine göre yandaş müteahhitler zengin ediliyor, kimilerine göre Belediye’nin koordinasyon zaafi.

Bunlara şimdilerde bir de ‘yeni kavşaklar’ furyası eklendi.

Çağdaş ülkelerde bu iş bir defada çözülüyor. Yolların altına tesisat tünelleri inşa ediliyor. Su, atık su, yağmur suyu, elektrik, telefon, doğalgaz hepsi buradan geçiriliyor. Ilave hat veya tamirat gerektiginde üstten kazı yapılmıyor, tünelin içinde kimsenin ruhu duymadan hallediliyor. Bu sistem eskilerden beri uygulanıyor. Bu tüneller savaş durumda sığınak olarak kullanılabiliyor. Bir diğer hususta çöpler. Evsel atıklar, çöpler kaldırımın altındaki depolara atılıyor. Vakumlu çöp kamyonları geceleri bunları hortumla çekip alıyor. Hem estetiğe hem de çevre temizliğine zarar veren çöp konteynırleri, üstlerinde kediler, pis kokuları, etrafa dağılmış atıklar yok..

Zemine gömülü yapılar depreme dayanıklıdırlar, genelde zarar görmezler. Servis tünelleri depremde risk taşımıyor. Yollar yıkıntılar ve yangınlarla kapanınca bu boyutda dikkate alınıp tasarlanırlarsa servis tünellerinden ulaşılabilirlik sağlanabiliyor, arama-kurtarma timleri belli noktalara uzanabiliyor, yaralılar boşaltılabiliyor.

Özetle, yol altı servis tünellerinin birçok çok yararı var. Ancak nedense biz yapamıyoruz….!


 « Gerı