T.C. MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI, MALATYA, TÜRKİYE


Malatya belediyesi yeni hizmet binası, batı yönünden şehrin merkezine giden inönü caddesi ile kuzeyden geçen çevre yolunun arasında kalan 40.000 m2 lik bir alanda planlanmıştır.
Belediye binasına ilaveten sahada bir kültür merkezi, bir nikah sarayı, bir iş-alışveriş merkezi ve maski genel müdürlüğü düşünülmekte ve yalnız belediye hizmetlerine ayrılmış bir büro kompleksinden öte, tatillerde ve mesai dışı saatlerde malatya’ lılar tarafından kültürel ve rekreatif amaçlarla kullanımlara imkan getirilmektedir.

Sahada öncelikle tamamlanacak belediye sarayına esas giriş güney tarafındaki caddeden olmakta, ancak tasarımın getirdiği 'şeffaflık' iç avlunun ötesinde tüm alanın boydan boya çevre yoluna kadar algılanabilmesini sağlamaktadır. Bu yaklaşımı vurgulamak için giriş platosundan başlayan bir yaya rampası iç avluyu da delerek kuzeydeki çevre yoluna ulaşmaktadır. Diğer bir değişle, bu yaya rampası alandaki tüm yapı sistemini kurgulayan bir 'omurga' vazifesi görmektedir.

Belediye hizmet binası esas itibariyle 20.000 m2 lik ellips biçiminde müdürlükler kısmı, bunu yırtarak içine giren özgün mimarimizden yorumlanmış 5.000 m2 lik başkanlık kısmı, ve nihayet başkanlıkla müdürlüklerin kesiştiği noktada konuşlanan 1.000 m2 lik meclis salonu ve çok maksatlı salondan oluşmaktadır.

Dıştan ağaç gövde dokusu ile bitirilecek olan elliptik kabuk içinde iki ellips dilimi olarak şekillenen müdürlükler aralarında konforlu bir meydan oluşturan iç avluyu şekillendirmekte, dairesel başkanlık bloğu da teraslar halinde bu avluya açılabilmektedir.
Binaya girişler, ana avluyu iki uçta delen rampa, başkanlık merasim girişi, müdürlüklerle başkanlığın ara kesitinde üst zemine çıkan rampa ve çok maksatlı salona açılan özel girişten oluşmaktadır.

Çok maksatlı salon bahçeye açılarak açık hava etkinliklerine imkan hazırlamaktadır. Ayrıca ana avlu da çeşitli etkinlikler için kullanılabilecek, tüm binada tüm katlardan algılanabilen çok maksatlı bir podyumdur. Yapının diğer bir mimari özelliği de bir bütün olarak yaşaması, tüm seviyelerin birbirlerini algılayabilmesidir. İç avlu binalarla çevrili, canlı, dinamik bir meydan oluşturmaktadır.
Bahçede zemin altında 400 araç kapasiteli kapalı otopark ile toplam yapı alanı 30.000 m2 yi bulmaktadır.

Binanın mimari uslübu ultra modern yüksek teknoloji ile şekillenen
Elliptik müdürlükler kitlesi ile milli mimarimizden yorumlanan başkanlık binasının çok hassas bir sentezle çarpıştırılmasından, diğer bir değişle eski ile yeninin, küresel ile yöreselin mahirane bir biçimde sentezlenmesinden, bilnetice 'zamanın sonsuzlaştırılması'ndan doğmaktadır. Eserlerime hakim olan bu yaklaşım, büyük önderimiz atatürk’ün işaret ettiği gibi, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulusal kimliğini koruyarak yükselmek için benimsemek durumunda olduğu ilkenin özüyle izdüşmektedir.





 « Gerı