• HANDAN-CAVİT ALP EVİ, KUŞADASI, AYDIN, TÜRKİYE
 • KUZENLER KONUT SİTESİ, KUŞADASI, AYDIN, TÜRKİYE
 • RADYO VE TV KULESİ, ÇAMLICA, İSTANBUL, TÜRKİYE
 • 'EKOKENT' , KONYA, TÜRKİYE
 • "TAÇ İZMİR" OTEL VE KONGRE MERKEZİ, İZMİR, TÜRKİYE
 • ALTIN KUBBELİ CAMİ, ÇAMLICA, İSTANBUL, TÜRKİYE
 • GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK BİNASI, KOCAELİ, TÜRKİYE
 • GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KULÜP BİNASI, KOCAELİ, TÜRKİYE
 • TAKSİM CUMHURİYET CAMİİ VE DİNLER MÜZESİ, TAKSİM, İSTANBUL, TÜRKİYE
 • KENTSEL PROJELER
 • OZAN ARİF ANIT MEZARI, SAMSUN, TÜRKİYE
 • ALP APARTMANI, İSTANBUL, TÜRKİYE
 • KAYSERİ HİLTON BİNASI, KAYSERİ, TÜRKİYE
 • SİYASİ PARTİ GENEL MERKEZ BİNASI, ANKARA, TÜRKİYE
 • BOĞAZİÇİNDE YALI, KİREÇBURNU İSTANBUL, TÜRKİYE
 • GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜH. BÖLÜMÜ BİNASI, KOCAELİ, TÜRKİYE
 • GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİNASI, KOCAELİ, TÜRKİYE
 • GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ BİNASI, KOCAELİ, TÜRKİYE
 • ZEYTİNBURNU ULUSLARARASI TURİZM VE TİCARET MERKEZİ, İSTANBUL, TÜRKİYE
 • SAPANCA DAĞ EVLERI, SAKARYA, TÜRKİYE
 • İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİNASI YARIŞMA PROJESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE
 • T.C. MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI, MALATYA, TÜRKİYE
 • YAMAGATA TÜRK PAVYONU, YAMAGATA, JAPONYA
 • MARİNA PARK KALAMIŞ EVLERI, KALAMIŞ, İSTANBUL, TÜRKİYE
 • T.C. RİYAD BÜYÜKELÇİLİLİK TESİSLERİ, RİYAD, SUUDİ ARABİSTAN
 • T.C. KÜLTÜR MERKEZİ VE CAMİİ, TOKYO, JAPONYA
 • ESENBOĞA ULUSLARARASI HAVAALANI YARIŞMA PROJESİ, ANKARA, TÜRKİYE
 • BODRUM ULUSLARARASI HAVAALANI YARIŞMA PROJESİ, MUĞLA, TÜRKİYE
 • ADNAN MENDERES ULUSLARARASI HAVAALANI YARIŞMA PROJESİ, İZMİR, TÜRKİYE
 • İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI İDARE BİNASI, CİDDE, SUUDİ ARABİSTAN
 • HALFMOON BAY TATİL BELDESİ, AL KHOBAR, SUUDİ ARABİSTAN
 • OTEL VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HATAY, TÜRKİYE
 • MEDİNE HACILAR OTELİ, MEDİNE, SUUDİ ARABİSTAN
 • NETAŞ SPOR KOMPLEKSİ, İSTANBUL, TÜRKİYE
 •