• RADYO VE TV KULESİ, ÇAMLICA
 • EKOKENT KONYA
 • "TAÇ İZMİR" 7 YILDIZLI OTEL VE KONGRE MERKEZİ, TÜRKİYE
 • ALTIN KUBBELİ CAMİ, ÇAMLICA
 • T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJI ENSTITÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI, TÜRKİYE
 • T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJI ENSTITÜSÜ AKADEMİK KULÜP BİNASI, TÜRKİYE
 • TAKSİM CUMHURİYET CAMİİ VE DİNLER MÜZESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE
 • KUZENLER KONUT SİTESİ, KUŞADASI, TÜRKİYE
 • KAYSERİ HİLTON BİNASI, TÜRKİYE
 • SİYASİ PARTİ GENEL MERKEZ BİNASI ANKARA, TÜRKİYE
 • BOĞAZİÇİNDE YALI, KİREÇBURNU İSTANBUL, TÜRKİYE
 • T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜH. BÖLÜMÜ BİNASI, TÜRKİYE
 • T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJI ENSTITÜSÜ KIMYA BÖLÜMÜ BİNASI, TÜRKİYE
 • T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJI ENSTITÜSÜ ELEKTRONIK MÜH. BÖLÜMÜ BINASI, TÜRKİYE
 • ZEYTİNBURNU ULUSLARARASI TURIZM VE TICARET MERKEZI, İSTANBUL, TÜRKİYE
 • SAPANCA DAĞ EVLERI, ADAPAZARI, TÜRKİYE
 • ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BINASI YARIŞMA PROJESİ, TÜRKİYE
 • T.C. MALATYA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI HIZMET BINASI, TÜRKİYE
 • YAMAGATA TÜRK PAVYONU, JAPONYA
 • MARINA PARK KALAMIŞ EVLERI, TÜRKİYE
 • T.C. RIYAD BÜYÜKELÇILILIK TESISLERI, SUUDİ ARABİSTAN
 • T.C. KÜLTÜR MERKEZİ VE CAMİİ, TOKYO, JAPONYA
 • ESENBOĞA HAVAALANI YARIŞMA PROJESİ, ANKARA, TÜRKİYE
 • BODRUM HAVAALANI YARIŞMA PROJESİ, MUĞLA, TÜRKİYE
 • ADNAN MENDERES HAVAALANI YARIŞMA PROJESİ, İZMİR, TÜRKİYE
 • ISLAM KONFERANSI TEŞKILATI IDARE BINASI YARIŞMA PROJESI, CİDDE, SUUDİ ARABİSTAN
 • HALFMOON BAY TATİL BELDESİ, DHAHRAN, SUUDİ ARABİSTAN
 • OTEL ÇARŞI KOMPLEKSİ, DÖRTYOL, ANTAKYA, TÜRKİYE
 • MEDİNE HACILAR OTELİ, MEDİNE, SUUDİ ARABİSTAN
 • NETAŞ SPOR KOMPLEKSİ, İSTANBUL, TÜRKİYE
 •