GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KULÜP BİNASI, KOCAELİ, TÜRKİYE


T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün akademik ve idari kadroları tarafından kullanılacak olan ‘Sosyal Merkez’ binası mühendislik ‘Akademik Forum’un Körfez yönünde, Kimya Bölümü binasının güney ucunda konuşlandırılmıştır. Merkezi Kütüphane, Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Dekanlıklarını da barındıran dairesel meydan ‘Akademik Forum’ yerleşkenin kalbi olarak kurgulandırılmıştır. Akademik Forum bir yaya viyadükü vasıtasıyla vadinin öbür tarafında Dini Merkez’in bulunduğu bölgeye bağlanmaktadır.

Binanın mekansal organizasyonu merkezdeki konik cam atriyuma saplanan iki kare bloğun oluşturduğu dinamik kompozisyondan oluşmaktadır. Yapı Körfez’e doğru fırlayan uzun ve brütalist bir açık teras alanı ile tamamlanmaktadır. Ana Mutfak ve Ana Giriş blokları mekansal kurguyu tamamlayan ikincil elemanlardır. Sosyal Merkez atriyumunu şekillendiren büyük cam koni Akademik Forumun terminüsü olarak düşünülmüştür

Sosyal Merkez’in işlevsel kurgusu berrak bir düzenden oluşmaktadır. Güney taraftaki büyük kare akademik personelin lokanta ve kafeteryaları olarak tanımlanmıştır. Kuzey taraftaki küçük kare ise idari personele ayrılmıştır. Şelale şeklindeki teraslar; kapalı alanları peyzaja ve deniz manzarasına doğru yönlendirmektedir. Kampus’ün binalarının çoğunda olduğu gibi sosyal merkez arazi topoğrafyası ile bütünleşmekte ve böylece hafriyat çalışmalarını en alt düzeye indirgemektedir.

Bir servis yolu ana mutfağın altındaki servis avlusuna ulaşmaktadır.
Sosyal merkez binasının kapalı alan alanı, 6600 m2’yi bulmaktadır. Hafriyat işleri tamamlanmış ancak inşaat henüz tamamlanmamıştır.

Yerleşkenin Ana Planı da aynı mimar tarafından hazırlanmıştır.

 « Gerı