GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK BİNASI, KOCAELİ, TÜRKİYE


T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün 10.000 m2 kapalı alanı bulunan Rektörlük Binası, Rektörlük ofislerini, Senato’yu, Enstitü Yönetim Kurulunu ve idari bölümleri barındırmaktadır. Zemin üzerinde 9, zemin altında 2 kattan oluşmakta ve tüm yerleşke alanını ve Marmara Denizi’ni görebilen Körfeze yakın hakim bir tepede konuşlanmaktadır. “İdari Forum” olarak planlanan bu tepe Uluslararası Kongre Merkezi’ni ve Bilim ve Teknoloji Müzesini içermektedir. Bu son ikisi dairesel merasim alanını çevrelerken 5 yıldızlı Enstitü Oteli Körfeze doğru inen eğime yerleştirilmiştir.

Bina bütünü 8 katlı atriumun etrafında iki dikdörtgen ve bir dairesel bloktan oluşmaktadır. Atriumun üstünde çelik köprü konstrüksiyonuna benzer bir şekilde tasarlanan tek katlı yemek salonu şekillenmektedir. İki katlı dairesel blok ile üç katlı dikdörtgen bloğun çarpışmasından da anlaşılacağı üzere farklı yükseklik ve formdaki yapılar titreşen bir geometri oluşturmaktadırlar. Dairesel blok üç kat yüksekliğindeki dairesel kolonlar üzerine oturmakta, girişi korumakta, atriyum cephesini delerek içine girmektedir. Bu blok binanın high-tech stiline kontrast şekilde Türk–Osmanlı Mimarisinin yansımalarını barındırmaktadır. Eski ile yenini sentezleyen bu stilistik yaklaşım Enstitü’nün diğer binalarında da kendini göstermektedir. Temsili karakterinden de anlaşılacağı üzere dairesel blok Rektörlük Makamı ve Enstitü Üst Yönetimine ayrılmıştır.

Şeffaf atrium yakında arka tarafında inşaatına başlanılacak olan İzmit Körfez Asma Köprüsünün zemin fuayesinden temaşa edilmesine imkan vermektedir. Ana binaya bir köprü ile bağlanan iki katlı dikdörtgen ek bina enstitünün Teknik Işler Daire Başkanlığı’na ayrılmıştır. Başkanlık 3.800.000 m2 arsada 400.000 m2 kapalı alan 1.000.000 m2 de peyzajlı açık alandan oluşan kampus inşaatının yapımı ve bakımını yürütecektir. Rektörlüğün bodrum katları garaj ve mekanik tesisat alanlarına ayrılmıştır.

Binanı kaba yapı inşaatı birinci kat seviyesine ulaşmıştır.

Yerleşke Ana Planı da aynı mimar tarafından hazırlanmıştır.

 « Gerı