RADYO VE TV KULESİ, ÇAMLICA, İSTANBUL, TÜRKİYEIstanbul, Turkey
2011

‘Sinesini Açan Kule’

İstanbul, Üsküdar ilçesi, Çamlıca’ da bulunan 122.764 m2 lik 803 no lu adamız, 11.07.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Üsküdar İlçesi Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Rekreasyon Alanında kalmaktadır. Bu alan, İstanbul’un tarihi boğaz korularından olup, park içinde manzara seyir noktası olarak bütün şehre hâkim bir mesire yeridir. Çevresi parklar, yeşil alanlar ve köşkleriyle koruma altında bir sit alanıdır.
Büyük Çamlıca tepesi E5 karayolundan başlayarak yükselen, doruk noktalarında deniz seviyesinden 262m yüksekliğe kadar ulaşan bir topografyaya sahiptir. Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye, Fatih Camii, Kapalı Çarşı, Boğaziçi’nin tümünü, Rumeli ve Anadolu Hisarlarını, Bebek Koyu, Haliç, Kız Kulesi, Prens Adaları, Marmara Denizi ve Karadeniz’e hâkim bir noktadadır.
Teklif edilen 1/2000 ölçekli imar planında, kentsel tasarım alanı ve yakın çevresinin yeşil dokusunun korunması ve ihya edilmesi, yeni yapılaşma açılmaması, yapılacak olan TV Radyo Kulesi’nin çevresiyle bir bütünlük ve süreklilik oluşturması hedeflenmiştir. Bu amaçla araç trafiği tümüyle plan sınırları dışında bırakılarak periferik olarak değerlendirilmiş, anten ve seyir kulesini de içeren alan tümüyle bir yaya parkı olarak ele alınmıştır. Mevcut doku korunmuş, 14.000 m2lik Kule arsasına yapılan fiziki müdahale haricinde radikal bir değişiklik önerilmemiştir. Bununla beraber, alanın güney eteklerindeki çam ormanının yaşanabilmesi için ahşap patika yaya yolları, uygun alanlarda ahşap oturma bankları düzenlenmesi öngörülmektedir. Diğer taraftan, bir küçük tur ve bir büyük tur olarak iki kademeli düzenlenen mekik hizmetinin çevredeki toplu taşıma duraklarına inen vatandaşları mesire alanına çıkarması ve kule girişine ulaştırması öngörülmüştür. Halen mevcut olan kuzeydeki açık otopark, çatısı Turistik Çamlıca Caddesi kotunda yeşil alan olmak üzere, zemin altına da girilerek, katlı otopark olarak düzenlenmiş olup mekik araçları bu yeşil çatının üzerinde buluşmakta ve yolcu alıp vermektedir. Özel araçlarla ulaşım ise bu katlı otoparkta sona erecek, vatandaşlar mekik hizmetiyle alana ve Kuleye ulaştırılacaklardır.
Sökülen TV Radyo çelik antenlerden boşalan ala ile halen otopark olarak hizmet veren üçgen alan tekrar yeşillendirilerek Pinus nigra (Karaçam), Pinus pinea (Fıstıkçamı) ağaçlarıyla ağaçlandırılacaktır. Arsa içinde olup da müdahale sınırı dışında bırakılan Polis Radyosu Verici İstasyonlarının zaman içerisinde başka bir konuma taşınarak bu alanın da yeşillendirilmesi önerilmektedir. Diğer taraftan, özellikle Turistik Çamlıca Caddesinin doğu kenarını ve doğal sit alanının yakın çevresini saran vasıfsız yapılaşmanın, sınırları tarif edilen bir ‘koruma kuşağı’ ve buna bağlı bir revizyon imar planı çerçevesinde çağdaş normlara uygun olarak dönüştürülmesi önerilmektedir.
Kentsel tasarın alanı içindeki vasıfsız yapıların kademeli olarak kaldırılması ve buraların yeşil alana dönüştürülmesi, alan içinde zorunlu kapalı mekân gereksinimi var ise bunların mümkün mertebezemin altında ve yeşil çatılı olarak çözülmesi önerilmektedir.


 « Gerı