GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜH. BÖLÜMÜ BİNASI, KOCAELİ, TÜRKİYE


Akademik Forum’un doğu yönünde yer alan Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Bölümü güneydoğuda bilgisayar merkezi, kuzeyde merkez laboratuvar binaları arasına yerleşmiş, güneyde körfez yönüne açılmaktadır.

Bilgisayar merkezi, merkez laboratuvar ve Çevre Mühendisliği’nin akademik forum istikametinde kalan dekanlıklar yapılarının projeleri kitlesel leke halindedir.

Çevre Mühendisliği Binasının kuzeyinden geçen yaya-servis yolu doğuda dairesel otoparkla sonlanmakta, bu sonuncusu ise kampüs ring yoluna bağlanmaktadır. Yapının alt kotunun önünden mühendislik fakültesi binalarının asıldığı yaya aksı geçmektedir.

Atrium - fuaye’ye hem üst hem de alt kottan girişler mevcuttur. Atriumun içinde, mahyanın altında meyil yönünde uzunlamasına düzenlenen mekan düzenleyici perfore duvar, atriumu mekansal olarak ikiye bölmekte ve üst girişten alt kota inen çelik merdiveni taşımaktadır. Merdiven bir taraftan alt bahçe seviyesine inerken diğer taraftan laboratuvar kısmının döşemeleriyle ilişki kurmaktadır. Atrium-fuaye’ nin alt kotu kullanıcıların bütünleştiği sosyalleştiği bir alan oluşturmakta, derslik bloğuna buradan da çıkılabilmektedir. Üst girişin altında küçük bir oditoryum bulunmaktadır. Atrium doğu yönünde bir dış avluya açılmaktadır.

Elipsoid uzay kafes çatıyı adeta yırtarak atriuma giren derslik – yönetim bloğu kare bir plan sergilemektedir. Derslik bloğunun orta holü yönetim katlarında delinmiş ve yükseldikçe genişleyen orta boşluk tepe de altıgen bir kubbe ile neticelendirilmiştir. Bu noktada konik aydınlatma elemanı doğal ışığı yönetim katlarına indirebilmektedir.

 « Gerı